من توی این ویدئو قدرت و حداکثر وزنی که می‌تونهDJI RS3تحمل کنه رو تست کردم. 

برای دوستانی که مطمئن نیستن کدوم مدل رو تهیه کنن،

با دیدن این ویدئو دیگه مطمئن میشین کهDJI RS3 بخرین یا.DJI RS3 PRO 

راستی، در این ویدئو چند نکته آموزنده و تکنیک خفن ادیت استفاده کردم که می‌توانید ایده‌ بگیرید.