آموزش سینک کردن صدا و تصویر در پریمیر

 

 با این روش شما میتوانید صدای ویدیو روکه با یک میکروفون مجزا ضبط کرده اید سینک کنید 

یا اگر با چند دوربین به صورت هم زمان صدا و تصویر ضبط کرده اید را سینک کنید 

شما با این روش میتوانید در پریمیر صدا و تصویر را به راحتی سینک کنید

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

آدرسهای من دراینترنت و شبکه های اجتماعی 

Website: https://www.nimartography.com

Instagram : https://www.instagram.com/nimartography

telegram : https://t.me/nimartography

#ترنزیشن_پریمیر​ 

#پلاگین_پریمیر​ 

#Nimartography

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬