آموزش داوینچی ریزالو

 

آموزش سینک کردن صدا و تصویردر داوینچی ریزالو 

تو ورژن 17 داوینچی ریزالو خیلی راحت و با چند کلیک میتونید صدای رکوردر رو با صدای خود دوربین سینک کنید 

با این روش شما میتوانید صدای ویدیو روکه با یک میکروفون مجزا ضبط کرده اید سینک کنید 

یا اگر با چند دوربین به صورت هم زمان صدا و تصویر ضبط کرده اید را سینک کنید 

Davinci resolve 17