بالابردن سرعت در تدوین با پریمیر. 

 

در این ویدیو تکنیکی را آموزش میدهم که با استفاده از تایم لاین دوم میتدانید تدوین های خود را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهید،

 بدین ترتیب میتوانید با انرژی و تایم کمتر محتوای بیشتری تولید کنید

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

آدرسهای من دراینترنت و شبکه های اجتماعی 

Website: https://www.nimartography.com

Instagram : https://www.instagram.com/nimartography

telegram : https://t.me/nimartography

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

حل مشکل رندر در پریمیر