در این ویدیو نحوه ی ایمپورت کردن یا پریست رنگی در د در پرمیر را یاد میگیریم

جدول جستجوی رنگ LUT ماتریسی از اطلاعات است که برای تغییر گستره ورودی رنگ مورد استفاده قرار میگیرد. LUT در واقع سایه رنگ (hue) هر پیکسل را

به همتای پیکسلی آن در الگوی مرجع تبدیل میکند. از LUT بطور گسترده برای پس پردازش حرفه ای تصویر در نرم افزارهای مختلفی مثل فاینال کات، پریمیر

پرو، داوینچی و بسیاری ویرایشگرهای ویدیویی دیگر استفاده میشود.