آموزش لینک کردن پریمیر به افترافکت

 

  • با این روش شما به سادگی ویدئو خود را از پریمیر به افترافکت ببرید

تغییرات لازم را توئ افترافکت انجام دهید و از پریمیر خروجی بگیرید

 این قابلیت شما میتونید کل پروژه و فایل هارو بین پریمیرپرو و افترافکت جابجا کنید ....

در اینجا افترافکت مکمل پریمیر ومیشود و این بی نظیره

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

آدرسهای من دراینترنت و شبکه های اجتماعی 

Website: https://www.nimartography.com

Instagram : https://www.instagram.com/nimartography

telegram : https://t.me/nimartography

#پریمیر_به_افترافکت

#آموزش_لینک_کردن_پریمیر_به_افترافکت

#Nimartography

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬