در این ویدئو با محیط کلی در داوینچی ریزالو آشنا میشوید، 
که با بیانی ساده به آن پرداخته ایم . 


دراین ویدئو با پنجره های مدیا کات ، ادیت، فیوژن ، کالر ،فری لایت و دلیور آشنا میشویم 
و همینطور راجع تغییر محیط کار در داوینچی هم صحبت خواهیم کرد .

▬▬▬▬▬▬▬▬ 🔴ویدیو های بیشتر 🔴 ▬▬▬

Davinci resolve 17آموزش داوینچی ریزالو سینک کردن صدا و تصویر✅ 

Davinci resolve 17 آموزش داوینچی ریزالو، پنجره پروجکت منيجر✅

LUT آموزش داوینچی ریزالو آموزش استفاده از پریست رنگ✅

 
Davinci resolve 17