تکنیک ماسک در پریمیر پرو

 

در این ویدئو به دو تکنیک سینمایی برای ساخت ترانزیشن پرداختیم 

در تکنیک اول یاد میگیریم چگونه از ترانزیشن ماسک استفاده کنیم 

و در تکنیک دوم چگونگی استفاده از کالر ترانزیشن را یاد میگیریم

 ما با هم به زبان ساده و با اسان ترین روش یاد میگیریم 

که چگونه از این دو تکنیک در پروژه های خود استفاده کنیم ، و با دو تکنیک سینمایی در پرمییر آشنا خواهید شد